Aktuality

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha

Datum:                      3.6.2015

Čas:                            19:30

Místo konání:           Restaurace Sklep Praha 3

Za účasti:   Jan Bača (Igor Wotke), Martin Hála, Filip Krystl, Jiří Langmaier, Luděk Ortman, Pavel Plaček, Petr Suchánek, Jan Kubát, Zdeněk Albl (Jiří Langmaier), Barbora Kovaříková, Martin Škoda, Igor Wotke  (12)

Hosté: Karel Miklas


1.    Zpráva o činnosti oddílu

 

Krátce přednesl J. Langmaier, informoval o závodní činnosti a o uspořádané náborové akci a přeboru oddílu, kterého se však opět zúčastnila jen menšina členů oddílu. Lze očekávat další mírný úbytek členů, vzhledem k účasti na trénincích atd.

 

2.    Zpráva o hospodaření

Zůstatek pokladny k 31.12.2014 je ve výši 30 091 Kč, je tak o cca 10 tisíc Kč větší než před rokem, díky tomu, že se konalo minimum akcí. Na závodění bylo v roce 2014 vyčerpáno pouze 4550 Kč.

V roce 2014/2015 bylo čerpáno na následující hlavní položky: oddílová akce Lipno – zaplacené ubytování, pronájem hřiště na volejbal, proplacení výdajů závodníků, úhrady členských příspěvků SL ČR a závodních licencí

J. Langmaier informoval, že na rok 2015 je přidělena oddílu dotace od VŠTJ ve výši 11 000 Kč (vloni 14 000 Kč).

 

3.    Rozpočtový záměr

Zůstatek pokladny bude sloužit k zaplacení členských příspěvků do SL ČR a závodních licencí a zbytek na oddílové akce, letní přípravu, ledovce. 11 000 Kč bude v roce 2015 čerpáno na výdaje závodníků v sezóně.

Diskuse ohledně změny algoritmu pro výpočty příspěvků závodníkům pro rok 2014/2015, konkrétně vypuštění hodnocení aktivity.

Hlasování o vypuštění hodnocení aktivity pro 2014/2015: 3 pro – 9 proti

Hodnocení aktivity pro 2014/2015 zůstává.

Hlasování o tom, zda má výpočet obsahovat hodnocení aktivity pro 2015/2016: 8 pro – 4 proti

Hodnocení aktivity bude zahrnuto i pro 2015/2016.

Dále návrh na změnu algoritmu – platí se všechno startovné, kde závodník startuje za VŠTJ Ekonom Praha (včetně veřejných závodů) – platí se max. 10 startů a podmínka aktivity – pokud celková částka nestačí, poměrně se krátí

10 pro – 2 se zdrželi

 

4.    Schválení výše členských příspěvků na rok 2015/16

První návrh: stejná výše příspěvků jako v minulém roce

500 Kč nezávodníci, kteří nejsou členy SL ČR

600 Kč nezávodníci, kteří chtějí být členy SL ČR a závodníci masters

700 Kč závodníci ÚZD (platí i pro kombinaci ÚZD+masters)

1400 Kč závodníci FIS (platí i pro kombinaci FIS+masters)

Schváleno 9 pro – 3 proti

Dále návrh na slevu 200 Kč pro studenty (tj. 300 Kč apod.) – schváleno 8 pro – 4 proti

5.    Cíle oddílu a plán činnosti

Rámcově bylo dohodnuto:

-       pokračování stávajícího tréninku v tělocvičně 2x1 hodina

-       letní volejbal bude se chodit zadarmo „jen tak“

-       uspořádání dalšího oddílového přeboru+náborové akce při veřejných závodech přednostně opět na Lipně (březen 2016)

 

 

Kdo chce uspořádat nějakou oddílovou sportovní akci, domluví se s výborem a výbor rozhodne o finančním příspěvku. Je nutné buď pozvat všechny členy e-mailem, nebo vyvěsit na internetových stránkách, nejlépe obojí.

 

 

6.    Volba výboru na další rok

Pro volební období 2015/2016 je zvolen výbor ve složení Barbora Kovaříková, Jiří Langmaier, Filip Krystl.

9 pro – 3 se zdrželi

 

 

Zapsal: J. Langmaier