Aktuality

Výroční schůze oddílu sjezdového lyžování 2017

Dovoluji si vás pozvat na výroční schůzi oddílu sjezdového lyžování Ekonom, která se uskuteční 7. června od 19:30 s největší pravděpodobností v restauraci Krákora, Kunětická 2, Praha 2. (případně bude upřesněno)


Výroční schůze je nejvyšším orgánem našeho oddílu a koná se pravidelně jednou ročně.

Program:

1. Zpráva o činnosti oddílu
2. Zpráva o hospodaření
3. Rozpočtový záměr
4. Schválení výše členských příspěvků na další rok
5. Cíle oddílu a plán činnosti na další období
6. Volba výboru na další rok
7. Diskuse, různé

Organizační opatření:

1. Právo účasti a hlasování mají členové oddílu se zaplacenými příspěvky na rok 2017.
2. Členové s právem účasti a hlasování se mohou nechat zastupovat na základě písemného pověření k jednání a hlasování.
3. Návrhy na usnesení je třeba dodat výboru písemně před začátkem jednání, případně je uplatňovat osobně během jednání schůze.
4. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných (včetně zástupců).
5. Pro volbu výboru oddílu platí samostatná pravidla volby, schválená schůzí před začátkem volby.

Sportu zdar