Aktuality

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha 2017

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha

Datum:                      7.6.2017

Čas:                            19:30

Místo konání:           Puma Place Club Praha 2

Za účasti:   Filip Krystl, Jiří Langmaier, Luděk Ortman, Pavel Plaček, Martin Škoda, Igor Wotke (Jiří Langmaier), Libor Jež (7)


1.    Zpráva o činnosti oddílu

 

Krátce přednesl J. Langmaier, informoval o závodní činnosti a o uspořádané náborové akci a přeboru oddílu v Rokytnici nad Jizerou. Počet členů je stabilní, ale nízký (17 proti 18 loni).

 

2.    Zpráva o hospodaření

Zůstatek pokladny k 31.12.2016 je ve výši 20 916 Kč, je tak o cca 4,6 tisíce Kč menší než před rokem, díky proplacení oddílové akce v Rokytnici v březnu 2016 a nižším dotacím. Na závodění bylo v roce 2016 vyčerpáno 8 334 Kč.

V roce 2016/2017 bylo čerpáno na následující hlavní položky: oddílová akce Rokytnice – zaplacené startovné, proplacení výdajů závodníků, úhrady členských příspěvků SL ČR a závodních licencí

J. Langmaier informoval, že na rok 2017 je přidělena oddílu dotace od VŠTJ ve výši 12 000 Kč (vloni pouze 9 000 Kč).

 

3.    Rozpočtový záměr

Zůstatek pokladny bude sloužit k zaplacení členských příspěvků do SL ČR a závodních licencí a zbytek na oddílové akce, letní přípravu, ledovce. Na výdaje závodníků bude v roce 2017 vyčleněno max. 12000 Kč.

Schváleno 7 pro

Stejně jako v uplynulé sezóně se v sezóně 2017/2018 bude platit všechno startovné, kde závodník startuje za VŠTJ Ekonom Praha (včetně veřejných závodů) – platí se max. 10 startů a zůstává hodnocení aktivity – pokud celková částka nestačí, poměrně se krátí.

Schváleno 7 pro

 

4.    Schválení výše členských příspěvků na rok 2017/18

První návrh: stejná výše příspěvků jako v minulém roce

500 Kč nezávodníci, kteří nejsou členy SL ČR

600 Kč nezávodníci, kteří chtějí být členy SL ČR a závodníci masters

700 Kč závodníci ÚZD (platí i pro kombinaci ÚZD+masters)

1400 Kč závodníci FIS (platí i pro kombinaci FIS+masters)

Sleva 200 Kč pro studenty (tj. 300, 400, 500, 1200 Kč apod.)

Schváleno 7 pro

5.    Cíle oddílu a plán činnosti

Rámcově bylo dohodnuto:

-       pokračování stávajícího tréninku v tělocvičně 2x1 hodina

-       uspořádání dalšího oddílového přeboru+náborové akce při veřejných závodech (březen 2018)

 

Kdo chce uspořádat nějakou oddílovou sportovní akci, domluví se s výborem a výbor rozhodne o finančním příspěvku. Je nutné buď pozvat všechny členy e-mailem, nebo vyvěsit na internetových stránkách, nejlépe obojí.

 

 

6.    Volba výboru na další rok

Pro volební období 2017/2018 je zvolen výbor ve složení Barbora Kovaříková, Jiří Langmaier, Filip Krystl.

Schváleno 7 pro

Zapsal: J. Langmaier