Aktuality

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha

 

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha

Datum:                      8.6.2016

Čas:                            19:30

Místo konání:           Restaurace Krákora Praha 2

Za účasti:   Filip Krystl, Jiří Langmaier, Luděk Ortman, Pavel Plaček (Martin Škoda), Jan Kubát (Jiří Langmaier), Zdeněk Albl (Jiří Langmaier), Martin Škoda, Igor Wotke (Jiří Langmaier), Vít Spálenský  (9)


1.    Zpráva o činnosti oddílu

 

Krátce přednesl J. Langmaier, informoval o závodní činnosti a o uspořádané náborové akci a přeboru oddílu v Rokytnici nad Jizerou. Počet členů je stabilní, ale nízký (18 proti 17 loni).

 

2.    Zpráva o hospodaření

Zůstatek pokladny k 31.12.2015 je ve výši 25 500 Kč, je tak o cca 4,5 tisíce Kč menší než před rokem, díky proplacení oddílové akce na Lipně v březnu 2015. Na závodění bylo v roce 2015 vyčerpáno 10 980 Kč.

V roce 2015/2016 bylo čerpáno na následující hlavní položky: oddílová akce Rokytnice – zaplacené startovné a částečně ubytování, proplacení výdajů závodníků, úhrady členských příspěvků SL ČR a závodních licencí, nákup míčků na flórbal, reakční míčky, výroba plakátu na oddílovou akci, náhradní zámek na skříňku

J. Langmaier informoval, že na rok 2015 je přidělena oddílu dotace od VŠTJ ve výši pouze 9 000 Kč (vloni 11 000 Kč).

 

3.    Rozpočtový záměr

Zůstatek pokladny bude sloužit k zaplacení členských příspěvků do SL ČR a závodních licencí a zbytek na oddílové akce, letní přípravu, ledovce. Na výdaje závodníků bude v roce 2016 vyčleněno max. 9000 Kč.

Schváleno 9 pro

Stejně jako v uplynulé sezóně se v sezóně 2016/2017 bude platit všechno startovné, kde závodník startuje za VŠTJ Ekonom Praha (včetně veřejných závodů) – platí se max. 10 startů a zůstává hodnocení aktivity – pokud celková částka nestačí, poměrně se krátí.

Schváleno 9 pro

 

4.    Schválení výše členských příspěvků na rok 2016/17

První návrh: stejná výše příspěvků jako v minulém roce

500 Kč nezávodníci, kteří nejsou členy SL ČR

600 Kč nezávodníci, kteří chtějí být členy SL ČR a závodníci masters

700 Kč závodníci ÚZD (platí i pro kombinaci ÚZD+masters)

1400 Kč závodníci FIS (platí i pro kombinaci FIS+masters)

Sleva 200 Kč pro studenty (tj. 300, 400, 500, 1200 Kč apod.)

Schváleno 9 pro

5.    Cíle oddílu a plán činnosti

Rámcově bylo dohodnuto:

-       pokračování stávajícího tréninku v tělocvičně 2x1 hodina

-       uspořádání dalšího oddílového přeboru+náborové akce při veřejných závodech (březen 2017)

 

Kdo chce uspořádat nějakou oddílovou sportovní akci, domluví se s výborem a výbor rozhodne o finančním příspěvku. Je nutné buď pozvat všechny členy e-mailem, nebo vyvěsit na internetových stránkách, nejlépe obojí.

 

 

6.    Volba výboru na další rok

Pro volební období 2016/2017 je zvolen výbor ve složení Barbora Kovaříková, Jiří Langmaier, Filip Krystl.

Schváleno 9 pro

Zapsal: J. Langmaier