Valná hromada proběhla 21.4.

Zápis z valné hromady je v sekci Výbor.

Výbor ve složení (Borek - předseda, Tahoun - hospodář, Petr - co se dá) vás zve na valnou hromadu OSL Ekonom, která se uskuteční 21.4 ve středu po tréninku, tedy cca od 19:30. Místo konání je Vinárna U Čápa, Mikovcova 4, Praha 2 (kousek od I.P. Pavlova) - vinárna je po schodech dolů.

Valná hromada je nejvyšší orgán našeho oddílu a jejím cílem je zhodnotit fungování oddílu za uplynulý rok, zvolit výkonný výbor oddílu, projednat rozpočet na další rok atd. Je to ideální místo, kde můžete vznést návrhy a připomínky k fungování oddílu.

Kandidáti na předsedu, místopředsedu, hospodáře a další - neváhejte a zveřejňujte volební programy, ať víme co od vás čekat.

Předběžný program valné hromady:

1. Volba předsedajícího schůze
2. Výroční zpráva OSLE
3. Zpráva o hospodaření
4. Diskuse
5. Volby – rozhodnutí o počtu členů Výkonného Výboru (VV) na další období a způsob hlasování
6. Volba VV
7. Schválení rozpočtu OSLE
8. Schválení výše členských příspěvků
9. Schválení delegátů na VH VŠTJ (28.4.) a VH PSL (28.4.)

Organizační opatření:

1. Právo účasti a hlasování mají členové oddílu se zaplacenými příspěvky na rok 2009-2010.
2. Členové s právem účasti a hlasování se mohou nechat zastupovat na základě písemného pověření k jednání a hlasování.
3. Návrhy na usnesení je třeba dodat výboru písemně před začátkem jednání, případně je uplatňovat osobně během jednání schůze.
4. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných (včetně zástupců).
5. Pro volbu výboru oddílu platí samostatná pravidla volby, schválená schůzí před začátkem volby.