Zápis z členské schůze OSL Ekonom 13.4.2011

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom, Praha (OSLE)

Datum:                      13. 4. 2011

Čas:                            19:30 - 23:00

Místo konání:           Kopyto, ul. Vlkova, Praha 3

Počet přítomných:   23

Plných mocí:            10 (viz příloha 1)

 


1. PROGRAM SCHŮZE

1.1 Volba činovníků schůze

zapisovatel – Šárka Pagáčová

předsedající schůze – Pavlík Plaček

sčítání hlasů – Alis Tichá a Sandra Scheurer

1.2 Výroční zpráva

Viz mail od Petra Janečka- pozvánka na valnou hromadu- četl Pavlik Plaček

Závodní činnost – četl Jirka Langmaier

Nezávodní činnost

1.3 Zpráva o hospodaření

Přednesl Tomáš Očenášek zprávu za rok 2010 a rozpočet na rok 2011

Většina přítomných schválila rozpočet, proti nebyl nikdo. Schváleno, že polovina rozpočtu půjde na závodní činnost a druhá polovina na nezávodní. Kritéria rozdělení mezi závodní a nezávodní rozhodne nový výbor.

Nový výbor rozhodne, jak se vyplatí sezona 2010.

1.4 Cíle oddílu a následná diskuse

Pavel Plaček a Jirka Langmaier přednesli cíle našeho oddílu, licenci mají jen 4 studenti.

Následovala bouřlivá diskuse

1.5 Schválení výše členských příspěvků

Diskuse o příspěvkách stejných jako za rok 2010, dvou výší či jedné výše.

Návrh výše členských příspěvků:

1)      500 kč základní, 700 kč s ÚKZ licencí, 1400 kč s FIS licencí

2)      700 kč základní a s ÚKZ licencí, 1400 kč s FIS licencí

První návrh vyhrál 24mi hlasy oproti 9ti hlasům.

1.6 Rozhodnutí o počtu členů výboru na další období, volba výboru

Návrh na založení kontrolní komise zavržen, nikdo nebyl nakonec pro.

Počet členů:  2 a méně        jen jeden pro

6 a více          nikdo nebyl pro

3 členové       10 hlasů

5 členů           většina přítomných

Výbor se volil tajně

Kandidáti navržení do výboru:

Alice Tichá, Petr Janeček, Jiří Langmaier, Tomáš Očenášek, Filip Krystl, Šárka Pagáčová, Jan Bača, Igor Wotke, Michal Novák, Alexandr Kára

Všichni kandidaturu přijali, kompletní výsledky viz příloha 2.

Zvolen 5ti členný výbor ve složení:

Alice Tichá

Petr Janeček

Tomáš Očenášek

Filip Krystl

Jiří Langmaier

1.7 Schválení delegátů na VH VŠTJ a na VH PSL

VH PSL- 26.4.2011, 18:00- schválen Jiří Langmaier a Alice Tichá

VH VŠTJ- 28.4.2011, 17:00- Jiří Langmaier, Martin Novák, Šárka Pagáčová

1.8 Diskuse o pořádání závodů

Každoroční oddílová akce pořádání závodů na Mísečkách

Návrh na příspěvky účastníkům z rozpočtu- schváleno většinou přítomných

Výši příspěvku rozhodne výbor podle rozpočtu, schváleno pouze, že 50% půjde ze závodní a 50% z nezávodní činnosti. Studenti a nestudenti se nerozlišují.

 

 

Schůze ukončena 23:00

 

2. Přílohy

2.1 Plné moci

Jiří Langmaier předložil plnou moc za Petra Vališe

Kristýna Sluková                            za        Jana Slezáková

Pavel Plaček                                    za        Petra Janečka

a Markétu Janečkovou

Tomáš Očenášek                             za        Tomáše Baladu,

Zuzanu Pšeničkovou,

Luďka Ortmana,

Kateřinu Kvietkovou,

Borise Zakouřila

a Elišku Zakouřilovou

Celkem bylo použito 10 plných mocí

2.2 Výsledky volby výboru

1)      Alis Tichá                       31 hlasů

2)      Petr Janeček                   28 hlasů

3)      Tomáš Očenášek           25 hlasů

4)      Filip Krystl                     22 hlasů

5)      Jiří Langmaier                16 hlasů

6)      Šárka Pagáová               13 hlasů

7)      Igor Wotke                     13 hlasů

8)      Michal Novák                6 hlasů

9)      Jan Bača                          3 hlasy

10)  Alexandr Kára               3 hlasy