Valná hromada 13.4. - účast "povinná"

Výbor ve složení (Gosh, Tahoun, Hobík) vás zve na valnou hromadu oddílu sjezdového lyžování Ekonom, která se uskuteční 13.4 ve středu po tréninku, tedy cca od 19:30. Místo konání bude v restauraci Kopyto.

Valná hromada je nejvyšší rozhodovací orgán našeho oddílu. Jejím cílem je mimo jiné:

  • shrnout fungování oddílu v minulém roce
  • rozhodnutí o počtu členů Výkonného Výboru (VV) na další období a způsob hlasování
  • zvolit nové vedení (předseda, místopředseda, hospodář ...), které bude jednat v duchu usnesení VH
  • zjistit stav kasy
  • schválení našeho rozpočtu na další rok
  • schválení výše členských příspěvků
  • schválení delegátů na VH VŠTJ a VH PSL
  • vznést návrhy na změny fungování oddílu
  • diskutovat

Kandidáti na předsedu, místopředsedu, hospodáře a další - neváhejte a zveřejňujte volební programy, ať víme co od vás čekat.

Organizační opatření:

1. Právo účasti a hlasování mají členové oddílu se zaplacenými příspěvky na rok 2010-2011.
2. Členové s právem účasti a hlasování se mohou nechat zastupovat na základě písemného pověření k jednání a hlasování.
3. Návrhy na usnesení je třeba dodat výboru písemně před začátkem jednání, případně je uplatňovat osobně během jednání schůze.
4. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných (včetně zástupců).
5. Pro volbu výboru oddílu platí samostatná pravidla volby, schválená schůzí před začátkem volby.

Kdo má nějaký komplexnější návrh, kterým by se VH měla zabývat, bylo by dobré, kdyby ho zveřejnil předem, aby se nad tím mohli všichni zamyslet a na VH již došlo jen k hlasování o dané věci. Využít je možné diskuzi pod tímto článkem.

SKOL