Zápis z výroční schůze 15. května 2013

 

Za účasti:   Libor Jež, Filip Krystl, Jiří Langmaier, Tomáš Očenášek, Luděk Ortman, Pavel Plaček, Petr Suchánek, Jan Kubát (8)

Plné moci:     Zdeněk Albl (Jiří Langmaier), Martin Hála (Filip Krystl), Tereza Otcová Michlíková (Pavel Plaček), Šárka Pagáčová (Jiří Langmaier), Barbora Kovaříková (Jiří Langmaier), Magda Klemmová (Jiří Langmaier)  (6)

 Hosté: Karel Miklas


1.    Zpráva o činnosti oddílu

 

Krátce přednesl J. Langmaier, včetně rekapitulace úbytku členů.

 

2.    Cíle oddílu a plán činnosti

Obsáhle byly diskutovány současné cíle oddílu a výhledy do budoucna. Klíčovou otázkou se jeví minimálně udržení nebo zlepšení poměru studentů vs. absolventů. Diskutován obecný jev, kdy noví členové zůstávají max. 2 roky a nikoli na delší dobu. Dále většina nových členů nejeví zájem o akce, ať už lyžařské či nelyžařské.

Na závěr bylo dohodnuto:

-       pokračování stávajícího tréninku v tělocvičně 2x1 hodina

-       bylo by žádoucí uspořádat následující akce: letní volejbal (již dohodnut), podzimní ledovec pro širokou základnu (listopad), společnou výpravu na nějaký lehký veřejný závod v zimě a toto vyhlásit jako oddílový přebor pro všechny závodníky a nezávodníky (např. masters na Lipně)

-       kdo chce uspořádat nějakou akci, domluví se s výborem a výbor rozhodne o finančním příspěvku

 

3.    Zpráva o hospodaření

Tomáš Očenášek předává novému výboru zůstatek pokladny ve výši 11.495 Kč.

V roce 2012/2013 bylo čerpáno na následující položky: pronájem hřiště na volejbal, proplacení výdajů závodníků, příspěvek na soustředění Hintertux, úhrady členských příspěvků SL ČR a závodních licencí

J. Langmaier informoval, že nebyla zatím upřesněna případná dotace pro oddíl od VŠTJ na rok 2013 – záleží na výši přiznaného grantu od Městské části Praha 3. Došlo k velkému propadu příjmů VŠTJ v souvislosti s ukončením dotací ČSTV, jediným zdrojem zůstává skromný příspěvek od MŠMT - centra vysokoškolského sportu.

J. Langmaier dohledá 1400 Kč – příspěvky Filipa zaplacené na účet jednoty. T. Očenášek dohledá, co se stalo se zůstatkem dotace na rok 2012 ve výši 6000 Kč.

4.    Rozpočtový záměr

Zůstatek pokladny bude sloužit k zaplacení členských příspěvků do SL ČR a závodních licencí a zbytek na oddílové akce viz bod 2. V případě nevyčerpaného zůstatku na konci roku 2013 rozhodne výbor o způsobu jeho rozdělení.

5.    Schválení výše členských příspěvků na rok 2013/14

Po kratší diskusi byl přijat následující návrh:

500 Kč nezávodníci, kteří nejsou členy SL ČR

600 Kč nezávodníci, kteří chtějí být členy SL ČR a závodníci masters

700 Kč závodníci ÚZD (platí i pro kombinaci ÚZD+masters)

1400 Kč závodníci FIS (platí i pro kombinaci FIS+masters)

6.    Volba výboru na další rok

J. Langmaier seznámil přítomné se svou kandidaturou a s písemně oznámenou kandidaturou Šárky Pagáčové. T. Očenášek oznámil, že nemá dále zájem ve výboru působit. Další návrhy z řad přítomných nebyly. Jako třetího člena výboru tedy J. Langmaier navrhl Filipa Krystla. Filip Krystl posléze kandidaturu přijal.

Pro volební období 2013/2014 je zvolen výbor ve složení Šárka Pagáčová, Jiří Langmaier, Filip Krystl.

7.    Volba nového pokladníka

T. Očenášek oznámil svůj dříve avizovaný odchod z funkce. J. Langmaier se obrátil na přítomné ohledně případných návrhů. Žádné návrhy nebyly. Odpovědnost za vedení pokladny dočasně přebírá výbor oddílu, který ustanoví nového pokladníka.

Zapsal: J. Langmaier

 • Kdokoliv

  Napsáno 2013-05-20 15:37:43

  Kdy a kde se mame hlasit k jednotlivym variantam clenstvi? Aby se na nektere zase pred zacatkem sezony nezapomnelo a nemuseli jsme honit licence a clenstvi ve Svazu na posledni chvili.
  Diky
  Honzin B.

  Reagovat na příspěvek