Zápis z výroční schůze 14. května 2014

 

Zápis z výroční schůze oddílu sjezdového lyžování VŠTJ Ekonom Praha

 

Datum:                      14.5.2014

 

Čas:                            19:30

 

Místo konání:           Akademický klub VŠE Praha 3

 

Za účasti:   Libor Jež, Filip Krystl, Jiří Langmaier, Luděk Ortman, Pavel Plaček, Petr Suchánek, Jan Kubát, Zdeněk Albl, Šárka Pagáčová, Barbora Kovaříková, Magda Klemmová, Martin Škoda  (12)

 

Hosté: Karel Miklas

 

 


 

1.    Zpráva o činnosti oddílu

 

 

 

Krátce přednesl J. Langmaier, informoval o závodní činnosti a o uspořádané náborové akci a přeboru oddílu, kterého se však zúčastnili pouze čtyři lidi. Lze očekávat další mírný úbytek členů, vzhledem k účasti na trénincích atd.

 

 

 

2.    Zpráva o hospodaření

 

Aktuální zůstatek pokladny ve výši 18.800 Kč, je tak o cca 7.500 Kč větší než před rokem, díky tomu, že se konalo minimum akcí.

 

V roce 2013/2014 bylo čerpáno na následující hlavní položky: pronájem hřiště na volejbal, proplacení výdajů závodníků, úhrady členských příspěvků SL ČR a závodních licencí, nákup nabíječky k vrtačce a příspěvek na ubytování na oddílovém přeboru na Lipně.

 

J. Langmaier informoval, že na rok 2014 je přidělena oddílu dotace ve výši opět 14 000 Kč z grantu od Městské části Praha 3.

 

 

 

3.    Rozpočtový záměr

 

Zůstatek pokladny bude sloužit k zaplacení členských příspěvků do SL ČR a závodních licencí a zbytek na oddílové akce. Minimálně 14.000 Kč bude v roce 2014 čerpáno na výdaje závodníků, přípravu na ledovci, případně letní přípravu (kvůli nutnosti účelového vyúčtování dotace).

 

4.    Schválení výše členských příspěvků na rok 2014/15

 

Schválena stejná výše příspěvků jako v minulém roce:

 

500 Kč nezávodníci, kteří nejsou členy SL ČR

 

600 Kč nezávodníci, kteří chtějí být členy SL ČR a závodníci masters

 

700 Kč závodníci ÚZD (platí i pro kombinaci ÚZD+masters)

 

1400 Kč závodníci FIS (platí i pro kombinaci FIS+masters)

 

5.    Cíle oddílu a plán činnosti

 

Rámcově bylo dohodnuto:

 

-       pokračování stávajícího tréninku v tělocvičně 2x1 hodina

 

-       letní volejbal (včetně odsouhlasení zaplacení z prostředků oddílu)

 

-       uspořádání dalšího oddílového přeboru+náborové akce při závodech na Lipně (březen 2015)

 

 

 

Další možnosti:

 

-       vodní lyžování – informace Martin Škoda

 

-       ledovec – pokud se někdo ujme uspořádání

 

 

 

Kdo chce uspořádat nějakou akci, domluví se s výborem a výbor rozhodne o finančním příspěvku. Je nutné buď pozvat všechny členy e-mailem, nebo vyvěsit na internetových stránkách, nejlépe obojí.

 

 

 

6.    Volba výboru na další rok

 

Pro volební období 2014/2015 je zvolen výbor ve složení Barbora Kovaříková, Jiří Langmaier, Filip Krystl.

 

Zapsal: J. Langmaier