Příspěvky na závodní činnost (zveřejněno 26.1.2010)

Už jsme o tom diskutovali, tak ať je to také "oficiálně". Vše se týká proplácení peněz za závodní činnost.

Navržený způsob proplácení je dostupný v excelu, bližší vysvětlení může poskytnout Hobík. Základní princip je příspěvek na jeden závod v hodnotě 200Kč do maximální výše 1000Kč (nárok mají všichni členové se zaplacenými českými body na aktuální sezonu, zařazení do závodního družstva OSLE). Dále se pak zbytek rozdělí poměrně dle získaných českých bodů za aktuální sezonu (takže i ten kdo má dobré body i po přepočtu z minulé sezony, ale v dané sezoně jel bídně, stejně dostane příspěvky dle bodů z aktuální sezony). Nárok na poměrný příspěvek dle získaných bodů mají ti, co v dané sezoně odjeli 4 a více závodů konaných pod hlavičkou SLČR (FIS, ÚKZ, Masters, ...?). Výše rozpočtu se ještě může na konci sezony změnit (dle aktuálního stavu pokladny, náklady na závodní materiál a toho, jaký bude rozpočet oddílu v dalším roce) - nyní se počítá s 20000.

Ti co startovali na závodě dle minulého odstavce bez zaplaceného kódového čísla mají také nárok na příspěvek 200Kč, ale z nezávodní části rozpočtu. Maximální částka příspěvku na osobu za sezonu se určí dle aktuálního stavu pokladny, ale nemělo by to být víc než 1000Kč za závodní sezonu.

Veřejné závody (ať už lyžařské nebo nelyžařské) nezakládají nárok na příspěvek. Šance, jak nějaký získat, je udělat z takového závodu oddílovou/všesportovní akci.

Vždy platí, že nárok na příspěvek má jen ten (za ty závody), kdo startoval pod hlavičkou OSL Ekonom.

Shváleno: pro byli všichni členové výboru.