Výroční schůze OSLE

Dne 15.5.2013, ve středu, se koná po tréninku výroční členská schůze. Já se to dozvěděl jen náhodou, protože se někam ztratily moje členské příspěvky, tudíž nejsem člen :(, což se doufám na schůzi vyřeší :). Publikuji teda tuhle informaci veřejně, kdyby nás takových bylo třeba víc. Tak ve středu! cusdzus

 

 

Dovoluji si vás pozvat na výroční schůzi oddílu sjezdového lyžování Ekonom, která se uskuteční 15.května ve středu po tréninku, tedy cca od 19:30 ve sborovně CTVS VŠE, budova Menza Italská, III. patro.  
Výroční schůze je nejvyšší rozhodovací orgán našeho oddílu.
 
Program:
 
1. Zpráva o činnosti oddílu
2. Zpráva o hospodaření
3. Rozpočtový záměr
4. Schválení výše členských příspěvků na další rok
5. Cíle oddílu a plán činnosti na další období
6. Volba výboru na další rok
7. Volba nového pokladníka

Organizační opatření:

1. Právo účasti a hlasování mají členové oddílu se zaplacenými příspěvky na rok 2013.
2. Členové s právem účasti a hlasování se mohou nechat zastupovat na základě písemného pověření k jednání a hlasování.
3. Návrhy na usnesení je třeba dodat výboru písemně před začátkem jednání, případně je uplatňovat osobně během jednání schůze.
4. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných (včetně zástupců).
5. Pro volbu výboru oddílu platí samostatná pravidla volby, schválená schůzí před začátkem volby.

Sportu zdar